โรงปั้นพระพิฆเนศ

โรงปั้นพระพิฆเนศ

โรงปั้น พระพิฆเนศ ขนาด 4.50 เมตร ของท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ณ วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย ท่านอาจารย์ฯ ตั้งใจปั้นให้สวยที่สุด ให้เป็นผลงานระดับโลก VDO ภาคแรกนี้การปั้นยังอยู่ในช่วงการขึ้นรูปด­้วยขี้ผึ้ง การเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆ ซึ่งหลังจากเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการหล่อด้วยทองเหลือง ซึ่งใช้ทองเหลืองประมาณ 11 ตัน

คาถาบูชาพระพิฆเนศ
พระพิฆเนศปางต่างๆ
พระพิฆเนศ

Leave a Reply

Copyright วัดร่องขุ่น - จังหวัดเชียงราย ผลงานของท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า "ผมสร้างวัดไม่เคยเรี่ยไรเงินด้วยกฐินผ้าป่า ผมต้องการปัจจัยที่มาจากความบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธ ที่ทำบุญเพื่อถวายพระพุทธเจ้า
เพื่อพระศาสนาและพุทธศิลป์ของชาติ จริงๆ ไม่ใช่ทำบุญเพื่อคิดช่วยผม" หากท่านผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน กรุณาติดต่อที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-673579 โทรสาร 053-673539
จัดทำโดย เฉลิมพรชัย (สุขใจ) ฉัตรแก้ว เพื่อเผยแพร่วัดร่องขุ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น