วีดีโอ วัดร่องขุ่น งานพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน

DVD วัดร่องขุ่น จ.เชียงราย โดยท่านอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ ผู้สร้างวัดร่องขุ่น งานพุทธศิลป์เพื่อแผ่นดิน

Wat at Rong khun is known among foreigners as the White Temple..lt is artistically different from other temples in Thailand. The temple was built by artist , Ajarn Chalermchai Kositpipat, who is well*know thoughout Thailand. He wanted to build the most beautiful temple in the world and to 60 followers devoted totally their effort and energy to make this stucture their life work , We are honored and pleased to interview Ajarn Chalermchai. This is the 12th year since the project began and Chalermchai’s goal with his life and woek is set at a highest level.” l want to be good and valuable to my country. l want to create arts in my own style and to develop ThaiBuddhist arts to be accepted internationally. l want people of all nations to come and admire my works,like when they want to visit the taj Mahal or the Ankor Wat.Therefore, l need to devote all my time to this and also to educate and pass along my vision yo at least two consecutive classes of pupils.Maybe in 60 to 90 yeats after my death will the project be completed” l want to be the only artist in the world who can create anything with utmost freedom. l do not want to work under anybody’ influence or thought processes. No one in the world can order me to do their forbidding, because l do not accept any monetary donations from sources including government officers politicians or millionaires. Money can give the donors power to influence the takers, much like many artist who work as employees. l, then,need to findfundings to build the temple by myself.” Ajarn Chalermchai talked about the art woeks that each year needed to be repaired,

changed or added-on “My number one goal is to perfect my works. That is why renovations are going on yearly. Regular visitors see changes all the time because l do not set time frames to my works. National Buddhist arts mostly are influenced by other works of art such as from India.Sri Lanka, Chiang Saen, Sukhothai, Ayutthaya and Ratanakosin. Modern arts cannot avoid to be influenced by the ancient arts. l want to break away from the influence of arts of any periods. That is why l need to commit my lift to this project.”

ขอขอบคุณ
เพลง เส้นสายลายศิลป์
เนื้อร้อง/ทำนอง แมน สปริงเกอร์
ขับร้องโดย เดือนงาม พราวเวียงฟ้า

ขอขอบคุณ
บทบรรยายภาคภาษาอังกฤษ โดย Mr.Leo Schuur

Leave a Reply

Copyright วัดร่องขุ่น - จังหวัดเชียงราย ผลงานของท่าน อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์.
อาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า "ผมสร้างวัดไม่เคยเรี่ยไรเงินด้วยกฐินผ้าป่า ผมต้องการปัจจัยที่มาจากความบริสุทธิ์ใจของชาวพุทธ ที่ทำบุญเพื่อถวายพระพุทธเจ้า
เพื่อพระศาสนาและพุทธศิลป์ของชาติ จริงๆ ไม่ใช่ทำบุญเพื่อคิดช่วยผม" หากท่านผู้มีจิตศรัทธาในพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุน กรุณาติดต่อที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
วัดร่องขุ่น ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-673579 โทรสาร 053-673539
จัดทำโดย เฉลิมพรชัย (สุขใจ) ฉัตรแก้ว เพื่อเผยแพร่วัดร่องขุ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น